Uw Privacy

Door gebruik van deze website en onze diensten geeft u aan akkoord te gaan met de volgende voorwaarden:

1. Verwerken persoonsgegevens.

MA Residences kan persoonsgegevens van u verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van MA Residences. Aangezien MA Residences geen diensten verleent aan natuurlijke personen, heeft het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens uitsluitend een zakelijk (B2B) doel. MA Residences kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw bedrijfsnaam
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP adres

2. Doel verwerken persoonsgegevens.

MA Residences verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk of per e-mail kunnen benaderen. Daarnaast kan MA Residences uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst.

3. Bewaartermijn.

MA Residences bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

4. Delen persoonsgegevens.

MA Residences verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien we derden toegang geven tot uw persoonsgegevens, doen we dat uitsluitend indien we zeker weten dat die derde de gegevens alleen gebruikt op een manier en voor een doel dat verwant is aan het doel waarvoor wij die gegevens hebben gekregen en alleen in overeenstemming met deze privacy verklaring en uiteraard de wettelijke vereisten (zoals geheimhoudingsverplichtingen en beveiligingsmaatregelen). 

5. Beveiliging.

MA Residences  heeft redelijke en passende beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig zijn. Onze website is SSL gecertificeerd.

Mocht u de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met MA Residences op via info@maresidences.nl

6. Recht van bezwaar.

U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld indien u van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of het voldoen aan een wettelijke plicht. U kunt uw bezwaar sturen naar info@maresidences.nl met een onderbouwing van uw bezwaar. MA Residences zal binnen een maand contact met u opnemen.

7. Overige rechten.

U hebt voorts recht op:

  • inzage in de persoonsgegevens die MA Residences van u heeft. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt;
  • het laten corrigeren van persoonsgegevens indien de informatie onjuist is. U kunt MA Residences ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
  • het laten verwijderen van uw persoonsgegevens uit onze systemen. Wij zullen aan uw verzoek voldoen tenzij wij een dwingend of gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen, dat zwaarder weegt dan uw privacy belang. Indien wij de gegevens hebben verwijderd kunnen wij om technische redenen niet direct alle kopieën van de gegevens hebben verwijderd uit onze systemen en back-up systemen;
  • het door MA Residenes laten overdragen van uw gegevens aan een andere partij
Dergelijke verzoeken kunt u, met uw onderbouwing, richten aan info@maresidences.nl

Op dit mailadres kunt u ook terecht indien u eventuele vragen heeft over de manier waarop MA Residences met uw persoonsgegevens omgaat

8. Aanpassen privacy verklaring.

MA Residences behoudt het recht voor deze voorwaarden aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.  Heeft u vragen over deze privacy verklaring dan kunt u deze per mail richten aan info@maresidences.nl

Pararius

De informatiepagina van MA Residences op Pararius.

Instagram

De Instagram pagina van MA Residences